مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
در میکروسکوپ عدسی شیئی از اجسام تصویری | جواب در میکروسکوپ عدسی شیئی از اجسام تصویری |


سوال :

در میکروسکوپ عدسی شیئی از اجسام تصویری جای خالی و جای خالی تشکیل می دهد


جواب :

جواب را اگر میدانید ارسال کنید
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,373
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا