در مولکول متان چند پیوند اشتراکی وجود دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

در مولکول متان چند پیوند اشتراکی وجود دارد ، را از سایت همیار خاص ببینید


سوال :

در مولکول متان چند پیوند اشتراکی وجود دارد


جواب :

ابتدا باید نماد شیمیایی ان رو بدانید: CH4
که میشه یک کربن و چهار هیدروژن.
کربن در مدار اخرش ۴ الکترون داره و برای اینکه به عدد هشت برسه به چهار اتم هیدروژن نیازمنده. ( هیدروژن در مدار اخرش یک e بیشتر نداره، پس داریم :
4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می دهد پیوند اشتراکی اکسیژن پیوند اشتراکی نهم پیوند اشتراکی چیست پیوند دوگانه پیوند مولکولی چیست پیوند کووالانسی c2h2 پیوند کووالانسی به زبان ساده
  • بالا