• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است

مدیر
مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب در مصراع زین گفته سعادت تو جویم | در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است |

سوال :


در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است


جواب :

الف: مسند
ب: مفعول
ج: مضاف الیه
د: متمم

نکات دستوری : بیت 3 جمله است / از : حرف اضافه / این گفته : گروه اسمی متمم ؛ این : صفت اشاره و وابسته پیشین ، گفته : هسته / سعادت تو : گروه اسمی مفعول ، سعادت : هسته ، تو : مضاف الیه و وابسته پسین / پس : قید تاکید / هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر : صفت مبهم و وابسته پیشین ، چه : هسته / می جویم ، می گویم ، یاد بگیر : فعل / می جویم و می گویم : فعل مضارع اخباری اول شخص مفرد از مصدر های جستن و گفتن / یاد بگیر : فعل امر
 
آخرین ویرایش:
بالا