در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,311
79
جواب در مصراع زین گفته سعادت تو جویم | در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است |

سوال :


در مصراع زین گفته سعادت تو جویم کدام نقش به کار نرفته است


جواب :

الف: مسند
ب: مفعول
ج: مضاف الیه
د: متمم

نکات دستوری : بیت 3 جمله است / از : حرف اضافه / این گفته : گروه اسمی متمم ؛ این : صفت اشاره و وابسته پیشین ، گفته : هسته / سعادت تو : گروه اسمی مفعول ، سعادت : هسته ، تو : مضاف الیه و وابسته پسین / پس : قید تاکید / هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر : صفت مبهم و وابسته پیشین ، چه : هسته / می جویم ، می گویم ، یاد بگیر : فعل / می جویم و می گویم : فعل مضارع اخباری اول شخص مفرد از مصدر های جستن و گفتن / یاد بگیر : فعل امر
 
آخرین ویرایش:

آمار انجمن

موضوع ها
48,734
ارسال ها
56,173
کاربران
3,426
جدیدترین کاربران
hani6500
عقب
بالا