در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی توسط پیامبر انجام شد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی توسط پیامبر انجام شد جواب جای خالی را در همیارخاص ببینید


سوال :

در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی توسط پیامبر انجام شد پیام هشتم


جواب :

الف : پیامبر
ب : خداوند
ج : فرشته الهی
د : جبرئیل امین
 
بالا