مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


در ساختار استخوان بافت استخوانی به چه صورت دیده میشود | ساختار استخوان بافت استخوانی به چه صورت دیده میشود با جواب | ساختار استخوان بافت استخوانی به چه صورت دیده میشود علوم هشتم |سوال :

در ساختار استخوان بافت استخوانی به چه صورت دیده میشود علوم هشتم


جواب :

در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود .
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا