مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم | جواب در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(44, 130, 201)">سوال :</span></b><br /> <br /> در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B4%D9%85.102268/" class="link link--internal">استفاده </a>می کنیم کلاس ششم<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب :</span></b><br /> <br /> از جوهر نمک برای جرم گیری سطح های مختلف و هم چنین برای باز کردن گرفتگی مجرای فاظلاب استفاده می گردد.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا