در زمان خلافت عمر کدام مناطق فتح شد مطالعات هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


زمان خلافت عمر کدام مناطق فتح شد | زمان خلافت عمر کدام مناطق فتح شد هشتم | جواب زمان خلافت عمر کدام مناطق فتح شد |سوال :

در زمان خلافت عمر کدام مناطق فتح شد مطالعات هشتم


جواب :

ابوبکر خلیفهٔ اول، فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را صادر کرد. اعراب مسلمان که روانهٔ مرزهای ایران شده بودند، مناطقی از بین‌النّهرین (سَواد) را تصرف کردند. در زمان خلافت عمر، بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شد. وی در آغاز خلافتش، سپاه بزرگی را به سوی ایران فرستاد.
ارتش ساسانی در نبرد «قادسیه» از سپاه مسلمانان که روحیهٔ بالاتر و انگیزهٔ بیشتری داشت، شکست خورد. در این جنگ، رستم فرخ زاد، فرماندهٔ سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنائم بسیار به تسخیر اعراب درآمد.
چند سال بعد، در نبردی که در « نهاوند» (در نزدیکی همدان) رخ داد، ضربهٔ نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد، به طوری که یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب مسلمان گردآوری کند.

پس از جنگ نهاوند، شهرها و ولایات ایران، یکی پس از دیگری، به تصرف اعراب درآمدند.

سرانجام با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید (31 ق) و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,237
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا