در جدول زیر واژه های معنی دار از درس آمده است آنها را پیدا کنید و بنویسید + جواب

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
در جدول زیر واژه های معنی دار از درس آمده است آنها را پیدا کنید و بنویسید/جواب تمرینات نگارش ششم درس 16/پنج واژه که با خوان و خوانی ترکیب میشوند/پنج واژه را که باخوان و خوانی ترکیب میشوند بنویسید/پاسخ کتاب نگارش ششم دبستان/پاسخ پرسش نگارش ششم/فارسی نوشتاری ششم با جواب/درک متن صفحه 16 نگارش ششم/پاسخ تمرینات نوشتاری ششم


صفحه 87

معنی هر یک از کلمه های زیر را بنویسید و با هر یک ، جمله بسازید.

عبرت ( پند گرفتن ) : ما با خواندن تاریخ ، عبرت می گیریم.

مُلک ( قلمرو ) : مُلک ایران زمین وسیع و پهناور است.

مَلَک ( فرشته ) : جبرئیل مَلَک مقرّب خداست.

مستمع ( شنونده ) : تا مستمع نیابی ، سخن مگو.
.
 
 • برچسب ها
  جواب تمرینات نگارش ششم درس 16 جواب در جدول زیر واژه های معنی دار از درس آمده است آنها را پیدا کنید و بنویسید در جدول زیر واژه های معنی دار از درس آمده است آنها را پیدا کنید و بنویسید درک متن صفحه 16 نگارش ششم فارسی نوشتاری ششم با جواب پاسخ تمرینات نوشتاری ششم پاسخ پرسش نگارش ششم پاسخ کتاب نگارش ششم دبستان پنج واژه را که باخوان و خوانی ترکیب میشوند بنویسید پنج واژه که با خوان و خوانی ترکیب میشوند
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا