در آیه ۶۷ سوره مائده ابلاغ امامت رسالت چه کسی معرفی شده است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

در آیه ۶۷ سوره مائده ابلاغ امامت رسالت چه کسی معرفی شده است بهمراه جواب درست| در مجله مذهبی همیارخاص ببینید

ابلاغ امامت رسالت توسط چه کسی بود​


سوال :

در آیه ۶۷ سوره مائده ابلاغ امامت رسالت چه کسی معرفی شده است


پاسخ :

1 : رسالت خدا 🟢
2 : رسالت رسول خدا
3 : رسالت پیامبران الهی

سوالات دیگر را میتوانید از اینجا ببینید​

هزینه جواب : دو صلوات برای آمرزش رفتگان مدیر سایت

ارسال به : 3000114
 
  • برچسب ها
    ابلاغ امامت رسالت توسط چه کسی بود در آیه ۶۷ سوره مائده ابلاغ امامت رسالت چه کسی معرفی شده است سوالات درسهایی از قران
  • بالا