درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم / درک و دریافت صفحه 27 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 27 فارسی چهارم/ صفحه 27 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 27/ گام به گام فارسی چهارم/


درک و دریافت (صفحهٔ 27 کتاب درسی)

۱- جمله‌ها را با توجّه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
- پروانه گفت:«خدا آن قدر مهربان است که حتّی این گل کوچک را هم می‌بیند». 3
- موشکا رفت تا خدا را پیدا کند. 1
- خرس قهو‌ه‌ای دستی تکان داد و دور شد. 4
- بی‌بی گفت: «البتّه که خدا را می‌شناسم. اوست که مرا اینجا گذاشته است.» 6
- سنجاب به خورشید گفت: «پس حتماً خدا تویی!» 5

۲- «موشکا رفت تا خدا را پیدا کند»؛ کار موشکا نشانه‌ٔ چیست؟ نشانه‌ٔ کنجکاوی - نداشتن آگاهی و شناخت کافی از خدا

۳- با توجّه به متن، چند ویژگی برای خدا نام ببرید. بزرگ، زیبا، مهربان، بینا و شنوا و ...

۴- چه چیزهایی را با چشم نمی‌توان دید؟ چهار مورد نام ببرید. عقل - هوش - عشق - درد - سواد - محبت - گرسنگی - هوا

۵- چه نشانه‌هایی از وجود خداوند در داستان آمده است؟ بزرگی کوه‌ها - زیبایی گل‌ها و پروانه‌ها و گرمای خورشید.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    با توجّه به متن، چند ویژگی برای خدا نام ببرید. جمله‌ها را با توجّه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید درک و دریافت صفحه 27 فارسی درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم درک و دریافت کنید صفحه 27 فارسی چهارم صفحه 27 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 27 موشکا رفت تا خدا را پیدا کند»؛ کار موشکا نشانه‌ٔ چیست چه نشانه‌هایی از وجود خداوند در داستان آمده است چه چیزهایی را با چشم نمی‌توان دید؟ چهار مورد نام ببرید گام به گام فارسی چهارم
  • بالا