درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,286
79
جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم/ درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم/ پاسخ درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم/ صفحه 23 فارسی ششم/ فارسی ششم صفحه 23 / گام به گام فارسی ششم/درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم1- پیرزن‌ در‌کجا‌زندگی‌می‌کرد؟ در باغی نزدیک شهر
‌2- تفاوت‌های‌کلاغ‌و‌هدهد‌را‌بیان‌کنید.
کلاغ پرنده‌ای زیبا و خوش آواز نیست؛ ولی هدهد زیبا و خوش آواز است. کلاغ در ادبیات نشانه‌ی بد خبری و شومی است؛ اما هدهد قاصد و خبر رسان خوبی هاست.
‌3- با‌ توجه ‌به‌ متن‌ درس،‌ پیرزن‌چه ‌ویژگی‌هایی ‌داشت؟ مهربانی، زیرکی و با تجربگی.
‌4- به‌ نظر ‌شما‌چرا‌ بعضی ‌از ‌افراد،‌ زود‌ به‌دام ‌می‌افتند؟
به دلیل آن‌که به زرنگی خود بسیار مغرور می‌شود یا طمع زیادی دارند.
5- از ‌این ‌داستان‌ چه ‌فهمیدید؟
غرور طمع زیاد باعث گرفتاری است؛ دیگر این‌که برای کارهای اشتباهی که انجام می‌دهیم نباید قسمت و سرنوشت را مقصر بدانیم.🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
 • برچسب ها
  با‌ توجه ‌به‌ متن‌ درس،‌ پیرزن‌چه ‌ویژگی‌هایی ‌داشت؟ به‌ نظر ‌شما‌چرا‌ بعضی ‌از ‌افراد،‌ زود‌ به‌دام ‌می‌افتند؟ تفاوت‌های‌کلاغ‌و‌هدهد‌را‌بیان‌کنید جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم صفحه 23 فارسی ششم فارسی ششم صفحه 23 پاسخ درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم پیرزن‌ در‌کجا‌زندگی‌می‌کرد؟ گام به گام فارسی ششم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,128
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا