درک و دریافت صفحهٔ 71 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک و دریافت صفحه 71 فارسی چهارم /درک و دزیافت صفحه 71 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 71 فارسی چهارم/ صفحه 71 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 71/ گام به گام فارسی چهارم/
درک و دریافت صفحهٔ 71 فارسی چهارم


۱- منظور درخت سیب از جمله‌ٔ «از این خانه همیشه بوی محبّت به مشام می‌رسد» چیست؟ یعنی اهالی این خانه همیشه با محبت با یکدیگر رفتار می‌کنند.

2- در پایان داستان، چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟ زیرا می‌دانست که اگر از شاخه جدا شده است برای کار مهم و خوبی بوده یعنی قرار بود این گل به کسی داده شود که انسان فداکار و خوبی است.

3- چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل‌های سوسن وجود داشت؟ درخت بسیار دانا و فهمیده و نکته سنج بود و همه چیز را با نگاه مثبت و درست می‌دید اما گل‌های سوسن بسیار کوته بین و حسود بودند.

4- با توجّه به نمودار زیر درباره‌ٔ عناصر داستانی که خواندید، گفت‌وگو کنید.

نقشهٔ عناصر داستانشخصیت‌های داستاننرگس - گل سرخ
درخت سیب
گل‌های سوسن
محمدتقی - مادر نرگس
زماندر زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق
مکانحیاط خانه‌ٔ نرگس و محمدتقی
اتّفاق‌های داستانتبدیل غنچه‌ٔ گل به یک گل سرخ زیبا
انتظار نرگس برای باز شدن غنچه
صحبت‌های درست و نیکوی درخت سیب و صحبت‌های نادرست و ناپسند گل‌های سوسن
آمدن برادر نرگس از جبهه به مرخصی برای دیدار خانواده.
هدیه‌ٔ نرگس به برادرش
نتیجههمیشه سعی کنیم به اطراف خود بدبین نباشیم و درست و نیکو فکر کنیم. همچنین به نزدیکان و دوستانمان بهترین‌ها را هدیه دهیم.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    با توجّه به نمودار زیر درباره‌ٔ عناصر داستانی که خواندید، گفت‌وگو کنید در پایان داستان، چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود درک و دریافت درس هفتم فارسی چهارم درک و دریافت صفحه 71 فارسی چهارم درک و دریافت مهمان شهر ما فارسی چهارم درک و دریافت کنید صفحه 71 فارسی چهارم درک و دزیافت صفحه 71 فارسی صفحه 71 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 71 منظور درخت سیب از جمله‌ٔ «از این خانه همیشه بوی محبّت به مشام می‌رسد» چیست چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل‌های سوسن وجود داشت گام به گام فارسی چهارم
  • بالا