درک و دریافت صفحهٔ 51 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک و دریافت صفحه 51 فارسی چهارم /درک و دریافت صفحه 51 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 51 فارسی چهارم/ صفحه 51 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 51/ گام به گام فارسی چهارم/


درک و دریافت صفحهٔ 51 فارسی چهارم

۱- شیر کوچولو برای اینکه سرش به میله‌های قفس نخورد، چه می‌کرد؟ قدم‌هایش را می‌شمرد وقتی به ده قدم می‌رسید می‌استاد.

۲- چرا دیدن بوته‌ٔ یاس برای شیر کوچولو عجیب بود؟ چون او پس از قدم دهم هیچ گاه به بوته‌ٔ گل یاس نمی‌رسید برای اولین بار بود که بوته‌ٔ یاس را می‌دید.

۳- چرا شیر کوچولو به قفس برگشت؟ زیرا مثل همیشه و طبق عادت شروع به شمردن قدم‌هایش کرد و از همان مسیری که آمده بود با قدم دهم وارد قفس شد.

۴- آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم یازدهم ارتباطی داشت؟ بله. زیرا اگر شیر کوچولو قدم یازدهم را برمی‌داشت سرش به میله نمی‌خورد و به راهش ادامه می‌داد و با محیطش آشنا می‌شد.

۵- اگر به جای شیر کوچولو بودید، چه می‌کردید؟ حتما راهم را ادامه می‌دادم و قدم یازدهم را نیز بر می‌داشتم و پیش می‌رفتم.

۶- مَثَلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود، پیدا کنید و در مورد مفهوم آن در گروه گفت‌وگو کنید. «چه دسته گلی به آب داده است؟» یعنی چه کار اشتباهی انجام داده است؟ یا چیزی را خراب کرده است؟
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم یازدهم ارتباطی داشت اگر به جای شیر کوچولو بودید، چه می‌کردید درک و دریافت صفحه 51 فارسی درک و دریافت صفحه 51 فارسی چهارم درک و دریافت کنید صفحه 51 فارسی چهارم شیر کوچولو برای اینکه سرش به میله‌های قفس نخورد، چه می‌کرد صفحه 51 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 51 مَثَلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود، پیدا کنید و در مورد مفهوم آن در گروه گفت‌وگو کنید چرا دیدن بوته‌ٔ یاس برای شیر کوچولو عجیب بود چرا شیر کوچولو به قفس برگشت گام به گام فارسی چهارم
  • بالا