درک و دریافت صفحهٔ 121 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک و دریافت صفحه 121 فارسی چهارم /درک و دریافت صفحه 121 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 121 فارسی چهارم/ صفحه 121 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 121/ گام به گام فارسی چهارم/
درک و دریافت صفحهٔ 121 فارسی چهارم

1- در ابتدای داستان، چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود، نتیجه‌ٔ خوبی نگرفته بود؟ زیرا نین درسش را با جدیت نمی‌خواند و به طور کامل حواسش را به درس نمی‌داد.

2- خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود؟ رسیدگی به باغ

3- چرا با اینکه خانم ژرمن به نین گفته بود تا هر بار یکی از مرواریدها را کنار بگذارد، او برای همه‌ٔ مرواریدها درس را تکرار کرد؟ زیرا نین می‌خواست مطمئن شود که مرواریدها واقعا سحرآمیز هستند یا نه.

4- با وجود موفّقیت نین، چه مسئله‌ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود؟ اینکه فکر می‌کرد موفقیت از آن مروارید هاست و دیگران را گول میزد.

5- به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود؟ جدیت نین و پشتکار او و اینکه تصمیم گرفته بود درس‌هایش را با دقت بیشتری مطالعه کند.

6- جمله‌های زیر را با توجّه به متن داستان، مرتّب کنید:
- نین فکر می‌کرد علّت موفّقیت او مرواریدهای سرخ هستند و غمگین بود. 6
- خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد. 2
- نین درس را بلد نبود و معلّم او را دعوا کرد. 1
- بر عکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند. 3
- خانم ژرمن به او گفت: «علّت موفّقیت تو این است که با دقّت درست را خوانده‌ای». 7
- حالا دیگر وقتی معلّم از نین درس می‌پرسید، پرسش‌ها را از اوّل تا آخر بلد بود. 5
- نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آنها درسش را مرور کرد. 4

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    با وجود موفّقیت نین، چه مسئله‌ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود جمله‌های زیر را با توجّه به متن داستان، مرتّب کنی خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود در ابتدای داستان، چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود، نتیجه‌ٔ خوبی نگرفته بود درک و دریافت صفحه 121 فارسی درک و دریافت صفحه 121 فارسی چهارم درک و دریافت کنید صفحه 121 فارسی چهارم صفحه 121 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 121 گام به گام فارسی چهارم
  • بالا