درک مطلب صفحهٔ 92 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحهٔ 92 فارسی چهارم / درک مطلب صفحه 92 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 92 فارسی چهارم/ صفحه 92 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 92/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 92 فارسی چهارم


۱- چرا بچّه‌های شهدا، حسین را دوست داشتند؟ زیرا رفتار حسین با آنها مانند رفتار پدرشان بود. او بچه‌ها را با مهربانی روی زانوی خود می‌نشاند و برایشان قصه‌های زیبا تعریف می‌کرد و با آنها بازی می‌کرد.

۲- یکی از نشانه‌های اراده‌ٔ خداوند برای آزادی خرّمشهر چه بود؟ دشمنان به جان هم افتاده بودند.

۳- به نظر شما، چرا عنوان درس «فرماندهِ دل‌ها» انتخاب شده است؟ زیرا حسین تنها فرمانده‌ٔ جنگ نبود. او با مهربانی خود فرمانده‌ٔ همه‌ٔ دل ها بود.?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    به نظر شما، چرا عنوان درس «فرماندهِ دل‌ها» انتخاب شده است درک مطلب درس یازدهم فارسی چهارم درک مطلب صفحه 92 فارسی درک مطلب صفحهٔ 92 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 92 فارسی چهارم صفحه 92 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 92 چرا بچّه‌های شهدا، حسین را دوست داشتند گام به گام فارسی چهارم یکی از نشانه‌های اراده‌ٔ خداوند برای آزادی خرّمشهر چه بود
  • بالا