درک مطلب صفحهٔ 85 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 32 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 32 فارسی چهارم/ صفحه 32 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 32/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 85 فارسی چهارم


۱- چرا باغچه‌بان به آموزگاری علاقه داشت؟ زیرا او فکر می‌کرد آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می‌توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

۲- دو کار مهمّ باغچه‌بان را نام ببرید . که با انجام دادن آنها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند. دایر کردن نخستین کودکستان در ایران ـ ابداع الفبای ناشنوایان.

۳- چرا در متن درس، باغچه‌بان «دوست کودکان» نامیده شده است؟ زیرا باغچبان بیش‌ترین کمک را به کودکان کرد.

۴- کارها و علاقه‌مندی‌های خودتان را با کودکی باغچه‌بان مقایسه کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را بیان کنید. من هم مانند باغچه‌بان به نقاشی و کتاب خواندن علاقه‌ٔ زیادی دارم. همیشه فکر می‌کردم که می‌توانم در آینده به میهن و مردم کشورم خدمت کنم. اما بر خلاف باغچه‌بان که در کودکی کارهای مختلفی مثل بنایی و قنادی انجام می‌داد من فقط درس خواندم و می‌خوانم.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 

تلبیسظ

مهمان
من هم مانند باغچه‌بان به نقاشی و کتاب خواندن علاقه‌ٔ زیادی دارم. همیشه فکر می‌کردم که می‌توانم در آینده به میهن و مردم کشورم خدمت کنم. اما بر خلاف باغچه‌بان که در کودکی
عالی
 
  • برچسب ها
    درک مطلب باغچه اطفال فارسی چهارم درک مطلب درس 10 فارسی چهارم درک مطلب صفحه 32 فارسی درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 32 فارسی چهارم دو کار مهمّ باغچه‌بان را نام ببرید صفحه 32 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 32 چرا باغچه‌بان به آموزگاری علاقه داشت چرا در متن درس، باغچه‌بان «دوست کودکان» نامیده شده است کارها و علاقه‌مندی‌های خودتان را با کودکی باغچه‌بان مقایسه کنید گام به گام فارسی چهارم
  • بالا