درک مطلب صفحهٔ 58 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 58 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 58 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 58 فارسی چهارم/ صفحه 58 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 58/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 58 فارسی چهارم

۱- چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟ زیرا ایرانیان از جنگیدن خسته شده بودند و فکر می‌کردند با پذیرفتن این تصمیم می‌توانند ایران را نجات دهند.

۲- منظور از «مرز را پرواز تیری می‌دهد سامان» چیست؟ منظور این است که سر نوشت و آینده‌ٔ کشور با پرتاپ یک تیر باید معلوم شود.

۳- چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ زیرا با تمام وجود این کار را کرد و تمام نیرو و توانش را برای پرتاپ تیر از دست داد. در نتیجه نتوانست این فشار زیاد را تحمل کند و جان سپارد.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    درک مطلب صفحه 58 فارسی درک مطلب صفحه 58 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 58 فارسی چهارم صفحه 58 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 58 منظور از «مرز را پرواز تیری می‌دهد سامان» چیست چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند گام به گام فارسی چهارم
  • بالا