درک مطلب صفحهٔ 47 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 47 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 47 فارسی چهارم/ صفحه 47 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 47/ گام به گام فارسی چهارم/


درک مطلب صفحهٔ 47 فارسی چهارم

۱- چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟ تا دوستانش بتوانند راهی برای آزادی او پیدا کنند.

۲- چه رابطه‌ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟ طوطی هندی با رفتارش به طوطی بازرگان نجات یافتن از قفس را آموخت.

۳- مهم‌ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید. باهوشی و نکته سنجی طوطی 1- این که از بازرگان خواست تا به طوطی‌هایی که آزاد بودند پیغام برساند. 2- به خوبی منظور طوطی هندی را درک کرد.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    درک مطلب صفحه 47 فارسی درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 47 فارسی چهارم صفحه 47 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 47 مهم‌ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید. چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید چه رابطه‌ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود گام به گام فارسی چهارم
  • بالا