درک مطلب صفحهٔ 32 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 32 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 32 فارسی چهارم/ صفحه 32 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 32/ گام به گام فارسی چهارم/


درک مطلب صفحهٔ 32 فارسی چهارم

۱- چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟ زیرا پسر به درستی نشانی‌های الاغ را گفت.

۲- پسر دو ویژگی مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آنها را بگویید. خوب می‌دید و بسیار باهوش بود.

۳- چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟ زیرا به اشتباه فکر کرده بود پسر الاغش را دزدیده است.

۴- آیا عنوان «راز نشانه‌ها» برای این درس، مناسب است؟ چرا؟ بله زیرا پسر توانست از روی نشانه‌هایی که دیده بود الاغ گمشده را پیدا کند.?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    آیا عنوان «راز نشانه‌ها» برای این درس، مناسب است؟ چرا؟ درک مطلب صفحه 32 فارسی درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 32 فارسی چهارم صفحه 32 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 32 پسر دو ویژگی مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آنها را بگویید چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است گام به گام فارسی چهارم
  • بالا