درک مطلب صفحهٔ 126 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 126 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 126 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 126 فارسی چهارم/ صفحه 126 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 126/ گام به گام فارسی چهارم/
درک مطلب صفحهٔ 126 فارسی چهارم

1- چه كساني به دنبال سؤال‌های خود می‌روند؟
2- دو ويژگی ابوريحان بيرونی را با توجّه به متن بيان كنيد.
۳- «ابوريحان همواره در جست‌وجوی علّت اتّفاقاتی بود كه در اطرافش روی می‌داد» مفهوم اين جمله را با مثال بيان كنيد.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    درک مطلب صفحه 126 فارسی درک مطلب صفحه 126 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 126 فارسی چهارم دو ويژگی ابوريحان بيرونی را با توجّه به متن بيان كنيد صفحه 126 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 126 چه كساني به دنبال سؤال‌های خود می‌روند گام به گام فارسی چهارم
  • بالا