درک مطلب صفحهٔ 114 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درک مطلب صفحه 114 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 114 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 114 فارسی چهارم/ صفحه 114 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 114/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 114 فارسی چهارم

۱- موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ موش التماس کرد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد.

۲- چرا موش به کمک شیر رفت؟ زیرا می‌خواست خوبی شیر را در حق خودش جبران کند.

۳- شخصیت شیر و موش را با هم مقایسه کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بیان کنید. هر دو حیوان قلب مهربانی داشتند و دوست داشتند به هم کمک کنند. ولی شیر قوی و موش ضعیف بود.

۴- با خواندن شعر چه پندی گرفتید؟ هر جا به کسی خوبی کنیم نتیجه‌ٔ کار به خودمان برمی‌گردد. مثل این ضرب المثل که می‌گوید: تو نیکی می‌کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    با خواندن شعر چه پندی گرفتید درک مطلب صفحه 114 فارسی درک مطلب صفحه 114 فارسی چهارم درک مطلب کنید صفحه 114 فارسی چهارم شخصیت شیر و موش را با هم مقایسه کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بیان کنید صفحه 114 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 114 موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد چرا موش به کمک شیر رفت؟ گام به گام فارسی چهارم
  • بالا