درست و نادرست صفحهٔ 96 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درست و نادرست صفحه 96 فارسی چهارم / درست و نادرست صفحه 96 فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 96 فارسی چهارم/ صفحه 96 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 96 / گام به گام فارسی چهارم/درست و نادرست صفحهٔ 96 فارسی چهارم

1- نامه از جبهه‌ٔ جنوب آمده بود. درست
2- مادر از شدّت ناراحتی به گریه افتاد. نادرست?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    درست و نادرست صفحه 96 فارسی درست و نادرست صفحه 96 فارسی چهارم درست و نادرست کنید صفحه 96 فارسی چهارم صفحه 96 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 96 مادر از شدّت ناراحتی به گریه افتاد. نامه از جبهه‌ٔ جنوب آمده بود گام به گام فارسی چهارم
  • بالا