درست و نادرست صفحهٔ 65 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درست و نادرست صفحه 65 فارسی چهارم /درست و نادرست صفحه 65 فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 65 فارسی چهارم/ صفحه 65 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 65/ گام به گام فارسی چهارم/


درست و نادرست صفحهٔ 65 فارسی چهارم

۱- دانش آموزان همراه خانواده‌هایشان به استقبال رفته بودند. نادرست
۲- جنب‌وجوش گنجشکان نشانه‌ٔ انتظار آنها برای ورود مهمان بود. نادرست
۳- گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می‌کند. درست
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جنب‌وجوش گنجشکان نشانه‌ٔ انتظار آنها برای ورود مهمان ب دانش آموزان همراه خانواده‌هایشان به استقبال رفته بودند. درست و نادرست درس مهمان شهر ما فارسی چهارم درست و نادرست درس هفتم فارسی چهارم درست و نادرست صفحه 65 فارسی درست و نادرست صفحه 65 فارسی چهارم درست و نادرست کنید صفحه 65 فارسی چهارم صفحه 65 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 65 گام به گام فارسی چهارم گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می‌کند
  • بالا