دانلود آهنگ سریال ترکی تردید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

آهنگ سریال ترکی تردید/آهنگ سریال ترکی تردید معین / آهنگ سریال ترکی تردید باشه هرچی که تو میخوای / آهنگ سریال ترکی تردید / آهنگ سریال ترکیه ای تردید /دانلود آهنگ سریال ترکیه ای تردید /آهنگ معین به نام تیتراژ سریال تردید / دانلود آهنگ معین به نام تیتراژ سریال تردید / تیتراژ سریال تردید ترکیه ای / تیتراژ سریال تردید ترکیه / آهنگ تیتراژ سریال تردید ترکیه ای /باشه هرچی که تو میخوای
هرچی باشه می پذیرم
دستتو بزار رو قلبم
بگو جون تو نمیرم
باشه هرچی که تو میخوای
اگه پای تو قراره پا روی دنیا بزارم
باشه من حرفی ندارم
حاضرم دردتو با عشق
به تن و جونم بگیرم
پای این عشق بزار بمیرم
نمیذارم این دردا رو شونه هام
بذاری بری
نمیزارم این بغض و رو گونه هام بذاری بری
تو که غیر آغوش من خونه ای نداره بری
نذار با دل کندن ته دنیای من اینجوری تموم شه
واسه من کاری کن نزار رویای من اینجوری حروم شه

دستتو بزار رو قلبم که اگه دل کندم از تو
روزگاری قلبمو به روم بیاری
که بدونی چه بمونی چه نمونی
موندگاری
نمیزارم این بغض و رو گونه هام بذاری بری
تو که غیر آغوش من خونه ای نداره بری
نذار با دل کندن ته دنیای من اینجوری تموم شه
واسه من کاری کن نزار رویای من اینجوری حروم شه
باشه هرچی تو میخوای

دانلود

.
 
  • برچسب ها
    آهنگ تیتراژ سریال تردید ترکیه ای آهنگ سریال ترکی تردید آهنگ سریال ترکی تردید باشه هرچی که تو میخوای آهنگ سریال ترکی تردید معین آهنگ سریال ترکیه ای تردید آهنگ معین به نام تیتراژ سریال تردید اگه پای تو قراره پا روی دنیا بزارم سریال تردید باشه من حرفی ندارم سریال تردید باشه هرچی تو میخوای سریال تردید باشه هرچی که تو میخوای سریال تردید بذاری بری سریال تردید به تن و جونم بگیرم سریال تردید بگو جون تو نمیرم سریال تردید تو که غیر آغوش من خونه ای نداره بری سریال تردید تیتراژ سریال تردید ترکیه تیتراژ سریال تردید ترکیه ای حاضرم دردتو با عشق سریال تردید دانلود آهنگ سریال ترکیه ای تردید دانلود آهنگ معین به نام تیتراژ سریال تردید دستتو بزار رو قلبم سریال تردید دستتو بزار رو قلبم که اگه دل کندم از تو سریال تردید روزگاری قلبمو به روم بیاری سریال تردید موندگاری نمیزارم این بغض و رو گونه هام بذاری بری سریال تردید نذار با دل کندن ته دنیای من اینجوری تموم شه سریال تردید نمیذارم این دردا رو شونه هام سریال تردید نمیزارم این بغض و رو گونه هام بذاری بری سریال تردید هرچی باشه می پذیرم سریال تردید واسه من کاری کن نزار رویای من اینجوری حروم شه سریال تردید پای این عشق بزار بمیرم سریال تردید که بدونی چه بمونی چه نمونی سریال تردید
  • بالا