دانلود آهنگ تتلو پر غم پره داستان بد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

دانلود آهنگ تتلو پر غم پره داستان بد ، را در همیارخاص بخوانید

دانلود آهنگ خار از امیر تتلو​

دانلود آهنگ خار از امیر تتلو​


Ami Ta aloo Khaa New Music

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای امیر تتلو بنام خاربا دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه دمو آهنگ

دانلود آهنگ خار از امیر تتلو از سایت شو موزیک​


Dow load Aha g Kha Az Ami Ta alo Az Si e E e Music

متن آهنگ خار از امیر تتلو

میدونی خار که میگن چیز بدی نیست کارش محافظت از گله اما خب بازم خاره میفهمی خارتنها دعام اینه که بمونی برام با حرفات و صدات روح و نوازش میکنیچشات دنیامه هر صبح تو همه دنیامو بازش میکنی با خنده هام عشق میکنی دلمو با خنده خامش میکنیتو تنها دلخوشیم بودی همیشه جون بهم میدن لبات من فقط با تو زندگی نمیکنم زندگی میدم براتدل من خون و داغونه برات تو میدونی همه چیزو از تو این چشای خستم میخونیبدنم روح نداره وقتی تو نیستی پیش من همه وقتی که نیستی میشه غصه میشه غمتو چشام اشکی نمونده که بریزم واسه تو خب منم گاهی میخندم ولی نه اندازه تواگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو توعه لامصب اخمو رو دوست دارم به جون تو

هنوز هر شب برات انرژی میفرستم باد میگیره انرژیم نیست اصلا پام شل میشه یادت میفتم مهم نبود با تو بهم چی گفتنهنوز هستم پیگیر کارات هنوزم حرف داره خیلی نگات هنوز قلبمو به تپش میندازی هنوز میفتم اون شکلی به پاتهر جا میرم هر طرف تویی دوست دارم با اینکه بدترم شدی بیا مشکلو برطرف کنیم ولی منکه ترجیحا تو هر طرف توییهر جا میشینم بحث توعه میتونی حتی تو منو تو ببینی میسپارمت دست خودش ولی بخدا حق منو تو که این نیستمیفهمم مشکل منه میگی خوشگله طرفه میگم خوشگله عنه اون فقط یه مدت واسم جاتو پر میکردکنههنوزم تو لبات واسه من انگار یه جزیره دیگه است یه مزه دیگه یه کتیبه بی مغز بی تو بدجوری میشم غریبه بی مغز

== تکست اهنگ خار از شو موزیک

هر بار که رفتی من صدبار شکستم هر جا نشستی من تنها نشستمهر بار که رفتی همه دنیامو اب برد اخه من با خیال تو آره صد بار شکستمیه کاری کردی با من که یجوری شم یه کار کردی چشات تموم عالم شهیه کار کردی بگم بی تو نمیتونم یه کار کردی دلم از ریشه آدم شهشدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه منظورمشدی گرمای این خونم شدی هر چی که میدونم ما رو هر صحبته زومنیه کاری کردی نبینم اصلا روی خوشو بی تو ازم دنیامو گرفتی به اون چشمات قسمیه کاری کردی خرابم و داغونو ازت میسازم اسطوره فقطاگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو توعه لامصب اخمو رو دوس دارم به جون تو

پره غم پره داستان بد پره دلهره پره از بی کسی شبامقشنگ نبود هیچ حسی برام ولی کاری کردی من از بی کسی درآمپره فوش پره قرص پره درد پره حرص خود فس خود ول دوره گردمن پر از نفرت بودم تا چشات قلبمو از دم دوره کردیه کاری کردی وا شه چشام زندگی باشه به کامیه کاری کردی فقط قفل کارات باشم یه کاری کردی از اون عاشق چتاماشک میریختی با گریه هام عکس میندازی با هدیه هامیه کاری کردی من بزنم هر کی دنبال چشاته بگامهر ثانیه هر لحظمی شیرینی شب بدمزمی هر دقیقه هر روز منی نباشی پر از کمبوده همینهر هفته هر ماه منی ماه من وقتی همراهتمی خورشیدمی نور تنمی تنها کسی که بهش رو بزنمی

اگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو توعه لامصب اخمو رو دوس دارم به جون توراستی خار بعضی وقتام همون کاسه داغ تر از آشهمیبینی که سوالا هس اما بازم گلایی که باید چیده شن چیده میشنچون تا گل خارشو نخاد هیشکی نمیخادشدر ضمن خار کارش شکست باده نه جنگیدن با نور خورشیددانلود آهنگ امیر تتلو بنام خار​

دانلود آهنگ امیر تتلو بنام خار از سایت ونوس موزیک​


Ami Ta aloo Kha Dow load Music ve usmusic

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ خار از امیر تتلو​


می دونی خار که میگن چیز بدی نی کارش محافظت از گله اما خب بازم خاره می فهمی خار تنها دعام اینه که بمونی برام با حرفات و صدات روحو نوازش میکنی چشات دنیامه هر صب تا همه دنیامو بازش می کنی با خنده هام عشق میکنی دلمو با خنده خامش می کنی تو تنها دلخوشیم بودی همیشه جون بهم میدن لبات من فقط با تو زندگی نمی کنم زندگی میدم برات دل من خونه و داغونه برات تو می دونی همه چیزو از تو این چشمای خستم میخونی بدنم روح نداره وقتی تو نیستی پیش من همه وقتی که نیستی می شه غصه می شه غم تو چشام اشکی نمونده که بریزم واسه تو خب منم گاهی میخندم ولی نه اندازه تو اگه گل بودم حالا ش و روز خارم بدون تو توه لامصب اخمو رو دوست دارم به جون تو هنو هر شب برات انرژی می فرستم باد می گیره انرژیم نی اصلا پام شل میشه یادت میفتم مهم نبود با تو بهم چی گفتن هنو هستم پیگیر کارهات هنوزم حرف داره خیلی نگات هنو قلبمو به تپش می ندازی هنو میافتم اون شکلی به پات هرجا میرم هر طرف تویی دوست دارم با اینکه بد ترم شدی بیا مشکلو برطرف کنیم ولی من که ترجیحا تو هرطرف تویی هرجا می شینم بحث توه میتونی حتی تو من و تو ببینی میسپارمت دست خودش ولی بخدا حق منوتو که این نی می فهمم مشکل منه میگی خوشگله طرفه میگم خوشگله عنه اون فقط یه مدت واسم جا تو پر می کردکنه هنوزم تو لبات واسه من انگار یه جزیره دیگه س یه مزه دیگه یه کتیبه بی مغز بی تو بد جوری میشم غریبه بی مغز هربارکه رفتی من صد بار شکستم هرجا نشستی من تنها نشستم هر بار که رفتی همه دنیامو اب برد اخه من با خیال تو آره صد بار شکستم یه کاری کردی با من که یه جوریشم یه کار کردی چشمات تموم عالم شه یه کار کردی بگم بی تو نمی تونم یه کار کردی دلم از ریشه آدم شه شدی قلبو تنو روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه منظورم شدی گرمای این خونم شدی هر چیکه می دونم ما رو هر صحبته زومن یه کاری کردی نبینم اصلا روی خوشو بیتو ازم دنیامو گرفتی به اون چشات قسم یه کاری کردی خرابمو داغون و ازت می سازم اسطوره فقط اگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو توعه لامصب اخمو رو دوس دارم بجون تو پره غم پره داستان بد پره دل هره پره از بی کسی شبام قشنگ نبود هیچ حسی برام ولی کاری کردی من از بی کسی درآم پره فوش پره قرص پره درد پره حرص خود فس خود ول دوره گرد من پر از نفرت بودم تا چشمات قلبمو از دم دوره کرد یکاری کردی وا شه چشام زندگی باشه به کام یه کاری کردی فقط قفل کارات باشم یکاری کردی از اون عاشق چتام اشک می ریختی با گریه هام عکس می ندازی با هدیه هام یه کاری کردی من بزنم هر کی دنبال چشاته بگام هر ثانیه هر لحظمی شیرینی شب بدمزمی هر دقیقه هر روز منی نباشی پر از کمبوده همین هر هفته هر ماه منی ماه من وقتی همراهتمی خورشیدمی نور تنمی تنها کسی که بهش رو بزنمی اگه گل بودم حالا شب و روز خارم بدون تو توه لامصب اخمو رو دوس دارم به جون تو راستی خار بعضی وقت هام همون کاسه داغ تر از آشه میبینی که سوالا هس اما بازم گلایی که باید چیده شن چیده می شن چون تا گل خارشو نخاد هیشکی نمی خوادش در ضمن خار کارش شکست باده نه جنگیدن با نوره خورشید


دانلود آهنگ تتلو پر غم پره داستان بد​


عنوان : دانلود آهنگ تتلو پر غم پره داستان بد


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط همیارخاص در سایت منتشر خواهد شد
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد
بالا