دانش زبانی صفحه 22 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

دانش زبانی صفحه 22 فارسی چهارم / دانش زبانی صفحه 22 فارسی /دانش زبانی صفحه 21 فارسی چهارم/ صفحه 21 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 21/ گام به گام فارسی چهارم/


دانش زبانی (صفحهٔ 22 کتاب درسی)

جمله‌های زیر را بخوانید و درباره‌ٔ تفاوت آن‌ها با هم گفت‌وگو کنید:
- مادر نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید.
- مادر، نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید.

این نشانه «،» علامت درنگ یا مکث کوتاه در خواندن است؛ شیوه خواندن را تغییر می‌دهد و گاهی معنای آن را هم عوض می‌کند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جمله‌های زیر را بخوانید و درباره‌ٔ تفاوت آن‌ها با هم گفت‌وگو کنید دانش زبانی صفحه 21 فارسی چهارم دانش زبانی صفحه 22 فارسی دانش زبانی صفحه 22 فارسی چهارم صفحه 21 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 21 مادر نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید مادر، نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید گام به گام فارسی چهارم
  • بالا