دانش زبانی صفحهٔ 58 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

دانش زبانی صفحه 58 فارسی چهارم /دانش زبانی صفحه 58 فارسی /دانش زبانی کنید صفحه 58 فارسی چهارم/ صفحه 58 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 58/ گام به گام فارسی چهارم/


دانش زبانی صفحهٔ 58 فارسی چهارم

جمله‌‌های زیر را بخوانید:
- مادران، دعا می‌کردند.
- پیرمردان، اشک می‌ریختند.
- کودکان، آرش کمان‌گیر را نگاه می‌کردند.
- آرش از کوه بالا رفت.
- آرش، نام خدا را بر زبان آورد.

جمله از یک یا چند کلمه تشکیل می‌شود و پیام کاملی را به شنونده انتقال می‌دهد.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    دانش زبانی صفحه 58 فارسی دانش زبانی صفحه 58 فارسی چهارم دانش زبانی کنید صفحه 58 فارسی چهارم صفحه 58 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 58 گام به گام فارسی چهارم
  • بالا