دانش زبانی صفحهٔ 40 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

دانش زبانی صفحه 40 فارسی چهارم /دانش زبانی صفحه 40 فارسی / دانش زبانی کنید صفحه 40 فارسی چهارم/ صفحه 40 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 40/ گام به گام فارسی چهارم/


دانش زبانی صفحهٔ 40 فارسی چهارم

- گفت‌وگوی زیر را بخوانید:
ریحانه: دیروز، کی به خانه رسیدی؟
فاطمه: ساعت دوازده و نیم رسیدم.
ریحانه: کسی خانه بود؟
فاطمه: بله، خواهرم قبل از من به خانه آمده بود.

* حالا شما درباره‌ٔ موضوعی با هم صحبت کنید؛ به گفت‌وگوی خود دقّت کنید. شما برای انتقال هر مطلب، جمله‌ای گفته‌اید. چه مطالبی را با آن جمله‌ها به دوستتان گفته‌اید؟

هنگامی که افراد صحبت می‌کنند مطلبی را به شنونده‌ٔ خود انتقال می‌دهند. گوینده برای انتقال گفته‌هایش از جمله استفاده می‌کند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    دانش زبانی صفحه 40 فارسی دانش زبانی صفحه 40 فارسی چهارم دانش زبانی کنید صفحه 40 فارسی چهارم شما برای انتقال هر مطلب، جمله‌ای گفته‌اید. چه مطالبی را با آن جمله‌ها به دوستتان گفته‌اید صفحه 40 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 40 گام به گام فارسی چهارم
  • بالا