مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

داستان پادشاه زیرک | داستان پادشاه زیرک به کدام اصول دین اشاره دارد |


سوال :

داستان پادشاه زیرک شما را به یاد کدام یک از اصول دین اشاره دارد


جواب :

1) توحید
2) نبوت
3) عدل
4) معاد
 
بالا