داستان ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

داستان ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه ، را از سایت همیار خاص ببینید


داستان ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه

بعضی از آدم ها خودشان عیبی دارند، اما به خاطر همان عیب، دیگران را سرزنش می کنند. مثلا، خودشان خیلی پر حرف هستند، اما به بقیه هم ایراد می گیرد که چرا آن ها پر حرفی می کنند.هر کسی خوب است اول به فکر عیب های خودش باشد. اگر خودش پرحرف و پرخور است خوب است اول عیب های خودش را کنار بگذارد. یا اگر خودش مسواک نمی زند و دهانش بو می دهد بهتر است اول خودش مسواک بزند و بعد دیگران را نصیحت کند که مسواک بزنند. کار این جور آدم ها مثل آن است که یک دیگ سیاه به دیگ سیاه دیگر می گوید که تو چرا آن قدر سیاه و کثیف هستی؟ در قدیم که برای پختن غذا زیر دیگ ها هیزم می گذاشتند دود و آتش، دیگ ها را خیلی سیاه می کرد. آیا خنده دار نیست که یک دیگ سیاه و دودی، دیگ دیگر را مسخره کندکه تو چرا این قدر کثیفی؟ آن چه گفتم توضیح این ضرب المثل است که می گوید: دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه. یعنی کسی عیبی دارد ولی به خاطر همان عیب دیگران را مسخره می کند.​


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    دیگ به دیگ میگه روت سیاه در قرآن دیگ به دیگ میگه روت سیاه سه پایه میگه ریشه ی ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه به انگلیسی ضرب المثل دیگ به دیگ میگه روت سیاه در قران ضرب المثل مشابه دیگ به دیگ میگه روت سیاه نقاشی دیگ به دیگ میگه روت سیاه پروفایل دیگ به دیگ میگه روت سیاه
  • بالا