مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

مخرب ترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی چیست | خطرناک ترین سلاح دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران چیست با جواب |

سوال :

خطرناک ترین سلاح دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران چیست


جواب :

1) حمله نظامی

2) محاصره اقتصادی

3) شبیخون فرهنگی

4) ترور وبمب گذاری
 
بالا