خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

آیا خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی است /قوانین خطای پنالتی/قانون جدید خطای هند در محوطه جریمه/خطاهای داخل محوطه جریمه/شرایط هند پنالتی/قانون آوانتاژ پنالتی/خطای بدون توپ در فوتبال/محوطه پنالتی/قوانین تکرار پنالتی در فوتبال/


سوال :

آیا خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی است ؟


جواب :

اگر این خطاها در داخل محوطه دروازه اتفاق افتاده باشد جریمه اش یک ضربه پنالتی است.


.
 
  • برچسب ها
    آیا خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی است خطاهای داخل محوطه جریمه خطای بدون توپ در فوتبال شرایط هند پنالتی قانون آوانتاژ پنالتی قانون جدید خطای هند در محوطه جریمه قوانین تکرار پنالتی در فوتبال قوانین خطای پنالتی محوطه پنالتی
  • بالا