مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">خداوند گناهان چه کسانی را می بخشد جواب | خداوند در چه صورتی وعده‌ ی قطعی داده که گناه بنده ‌اش را می ‌بخشد |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال : </span></b><br /> <br /> خداوند گناهان چه <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF.102385/" class="link link--internal">کسانی </a>را می بخشد<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب </span></b>:<br /> <br /> گناه کسانی که<b> توبه كنند</b> و <b>ایمان بیاورند</b> و <b>اعمال شایسته انجام دهند</b><br /> <br /> وَ اِنّي لَغَفّارٌ لِمَن تابَ وَ آمَن وَ عَمِلَ صالِحًا ثُمَّ اهتَديٰ<br /> و به یقین من آمرزندهٔ کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد و سپس هدایت شود.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا