خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
روز میعاد همگان | میعاد همگان چه روزی است | روز میعاد همگان چه روزی است | خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است هدیه پنجم |


سوال :

خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است


جواب :

خداوند ، روز جدایی نیکوکاران و بدکاران را میعاد همگان معرفی کرده است
 
 • برچسب ها
  خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است هدیه پنجم روز میعاد همگان روز میعاد همگان چه روزی است میعاد همگان چه روزی است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا