مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
روز میعاد همگان | میعاد همگان چه روزی است | روز میعاد همگان چه روزی است | خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است هدیه پنجم |


سوال :

خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است


جواب :

خداوند ، روز جدایی نیکوکاران و بدکاران را میعاد همگان معرفی کرده است
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا