خداوند مهربان پیامبران را از میان چه کسانی برگزیده است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,311
79
خداوند پیامبران را از میان چه کسانی برگزیده است با جواب | خداوند مهربان پیامبران را از میان چه کسانی برگزید |


سوال :

خداوند مهربان پیامبران را از میان چه کسانی برگزیده است ؟


جواب :

خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان انسان های خوب و نیکوکار برگزید تا به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند و آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. آنها انسانها را به خوبیها دعوت می کردند و از بدیها باز می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,734
ارسال ها
56,173
کاربران
3,426
جدیدترین کاربران
hani6500
عقب
بالا