مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


خداوند پیامبران را از میان چه کسانی برگزیده است با جواب | خداوند مهربان پیامبران را از میان چه کسانی برگزید |


سوال :

خداوند مهربان پیامبران را از میان چه کسانی برگزیده است ؟


جواب :

خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان انسان های خوب و نیکوکار برگزید تا به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند و آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. آنها انسانها را به خوبیها دعوت می کردند و از بدیها باز می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا