خداوند رسولانی را از بین جای خالی برای هدایت انسان‌ ها انتخاب کرد که اولین انها حضرت جای خالی (ع) و آخرین انها حضرت جای خالی (ع) است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

جواب رسولان خدا از بین .... را در همیارخاص ببینیدسوال :

خداوند رسولانی را از بین ……………. برای هدایت انسان‌ها انتخاب کرد که اولین انها حضرت ………… (ع) و آخرین انها حضرت ……………. (ع) است.


جواب :

1 ) فرشتگان- نوح -محمد
2 ) فرشتگان-آدم-محمد
3 ) انسان‌ها-آدم-محمد
4 ) انسان‌ها-نوح-عیسی

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۷۵﴾
خدا از میان فرشتگان و از میان مردم رسولانی [برای هدایت مردم] برمی گزیند [تا فرشتگان وحی را دریافت کنند و به پیامبران برسانند و پیامبران هم وحی را پس از دریافت از فرشتگان به مردم ابلاغ کنند]؛ یقیناً خدا شنوا و بیناست.
سوره 22: الحج - جزء 17
 
بالا