خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را داده | در چه اموری خداوند اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است |


سوال :

خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است


جواب :

خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما درامور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم.
همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهیانجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتارنکنیم که انگار با او موافق هستیم .
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا