حل مرور فصل صفحه های 138 و 139 ریاضی چهارم + جواب

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
مرور فصل صفحه 138 ریاضی چهارم/جواب مرور فصل ریاضی چهارم دبستان فصل اول/حل مرور فصل ریاضی چهارم/جواب سوالات کتاب ریاضی چهارم ابتدایی/صفحه ۱۳۸ ریاضی چهارم/جواب مرور فصل ریاضی چهارم صفحه 20/مرور فصل اول ریاضی چهارم/جواب ریاضی چهارم صفحه ۲۱/ریاضی چهارم مرور فصل صفحه ۲۰


1- برای کشیدن خط عمود از یک نقطه بر یک خط ، لبه های گونیا را چگونه باید کنار خط و نقطه قرار دهیم ؟ توضیح دهید.

باید یک لبه (یک ضلع زاویه راست) گونیا را طوری قرار دهیم که لبه دیگر (ضلع دیگر زاویه راست) آن روی نقطه مورد نظر قرار بگیرد.

2-
متوازی الاضلاع چهار ضلعی است که ضلع های روبه روی آن موازی باشد .
ذوزنقه چهارضلعی است که فقط دو ضلع مساوی دارد
مربع نوعی مستطیل است که چهار ضلع مساوی دارد
مربع نوعی لوزی است که چهار زاویه مساوی دارد
مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است که همه زاویه های آن مساوی است
لوزی نوعی متوازی الاضلاع است که همه ضلع های آن با هم مساوری هستند
 
 • برچسب ها
  جواب حل مرور فصل صفحه 138 ریاضی چهارم جواب ریاضی چهارم صفحه ۲۱ جواب سوالات کتاب ریاضی چهارم ابتدایی جواب مرور فصل ریاضی چهارم دبستان فصل اول جواب مرور فصل ریاضی چهارم صفحه 20 جواب مرور فصل صفحه 139 ریاضی چهارم جواب مرور فصل صفحه138 ریاضی چهارم حل مرور فصل ریاضی چهارم حل مرور فصل صفحه های 138 و 139 ریاضی چهارم ریاضی چهارم مرور فصل صفحه ۲۰ صفحه ۱۳۸ ریاضی چهارم مرور فصل اول ریاضی چهارم مرور فصل صفحه 138 ریاضی چهارم پاسخ حل مرور فصل صفحه 138 ریاضی چهارم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا