حل تمرین فصل اول ریاضی دهم تجربی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی / حل تمرین فصل اول ریاضی دهم ریاضی / جواب تمرین فصل اول ریاضی دهم ریاضی / جواب تمرین فصل اول ریاضی دهم تجربی / حل تمرین فصل اول ریاضی دهم تجربی/


درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
در این درس مجموعه‌های متناهی و نا متناهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد امید که با حل تمرین‌های این درس مهارت کافی در حل مسایل این بخش از کتاب را بیابید.

تمرین شماره ۱
chapter1_lesson0_ex1.jpg


تمرین شماره ۲
chapter1_lesson0_ex2.jpgتمرین شماره ۳

chapter1_lesson0_ex3.jpg


تمرین شماره ۴
chapter1_lesson0_ex4.jpg


تمرین شماره ۵
chapter1_lesson0_ex5.jpg
تمرین شماره ۶
chapter1_lesson0_ex6.jpg


درس دوم : متمم یک مجموعه

در این درس ضمن تعریف مجموعه مرجع متمم یک مجموعه تعریف و مورد بحث قرار می‌گیرد.

تمرین شماره۱
chapter1_lesson1_ex1.png


تمرین شماره ۲
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

تمرین شماره ۳
chapter1_lesson1_ex3.png


تمرین شماره ۴


تمرین شماره ۵
chapter1_lesson1_ex5.png


تمرین شماره ۶
حل تمرین فصل اول ریاضی دهمدرس سوم : الگو و دنباله

در این درس الگو یابی را تمرین می‌کنیم همچنین با تعریف مفهوم دنباله به تفضیل در مورد آن بحث می‌کنیم حل تمرین‌های این بخش از کتاب مهارت لازم برای حل مسایل بیشتر را به شما خواهد داد.


تمرین شماره ۱
chapter1_lesson2_ex1.png


تمرین شماره ۲
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم


تمرین شماره ۳
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم


تمرین شماره ۴
chapter1_lesson2_ex4.pngدرس چهارم : دنباله‌های حسابی و هندسی

دنباله‌های حسابی و هندسی به عنوان یک دسته مهم از دنباله‌ها از اهمیت و کاربردهای ویژه‌ای برخوردارند لذا مورد توجه ویژه ریاضی دانان بوده است در این فصل به تعریف و بیان ویژگی‌های این دنباله‌های خواهیم پرداخت. حل تمرین‌های این درس به شما در درک عمیق‌تر این مفاهیم کمک خواهد کرد.

تمرین شماره۱
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم


تمرین شماره۲
chapter1_lesson4_ex2.jpg


تمرین شماره۳
chapter1_lesson4_ex3.jpg


تمرین شماره۴
chapter1_lesson4_ex4.jpg


تمرین شماره۵
chapter1_lesson4_ex5.jpg


تمرین شماره۶
chapter1_lesson4_ex6.jpg


تمرین شماره۷
حل تمرین فصل اول ریاضی دهم
 
 • برچسب ها
  جواب تمرین فصل اول ریاضی دهم تجربی جواب تمرین فصل اول ریاضی دهم ریاضی حل تمرین فصل اول ریاضی دهم تجربی حل تمرین فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی حل تمرین فصل اول ریاضی دهم ریاضی
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا