مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

حضرت قاسم چه نسبتی با امام حسین (ع) داشت و در چند سالگی به شهادت رسید | حضرت قاسم چه نسبتی با امام حسین داشت هدیه ششم |


سوال :

حضرت قاسم چه نسبتی با امام حسین (ع) داشت و در چند سالگی به شهادت رسید؟


جواب :

1) خواهر زاده - ۱۰ سالگی

2) برادر زاده - ۱۴ سالگی

3) پسر - ۱۴ سالگی

4) برادر - ۱۲ سالگی
 

♡ آیناز ♡

مهمان
حضرت قاسم چه نسبتی با امام حسین [ع] داشتند⁉️🖤 برادر زاده 🖤
نکته : اما اگر برعکس بنویسد یعنی : امام حسین چه نسبتی با حضرت قاسم داشتند باید در جواب بنویسیم ( عمو )
 
بالا