حریم شخصی چیست کلاس پنجم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
حریم شخصی چیست | حریم شخصی چیست پنجم | کلاس پنجم حریم شخصی چیست | تعریف حریم شخصی چیست |سوال :

حریم شخصی چیست کلاس پنجم


پاسخ :

حریم شخصی محدوده ای است که هیچ کس بدونرضایت و اجازه ی ما حق ندارد وارد آن شودفراد دوست ندارند دیگران درباره بعضی موضوعات خصوصی شان از آنها سوال کنند. چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شودبنابراین،اگر افراد دوست نداشته باشند درباره مسائل خصوصی شان توضیح بدهند،ما حق نداریم کنجکاوی کنیم و وارد حریم شخصی آنها شویم.
 
 • برچسب ها
  تعریف حریم شخصی چیست حریم شخصی چیست حریم شخصی چیست پنجم حریم شخصی یعنی چه مثال بزنید کلاس پنجم حریم شخصی چیست
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا