مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
حبس تعلیقی | تعریف حبس تعلیقی | تعریف ساده حبس تعلیقی | حکم حبس تعلیقی چیست |


سوال :

حبس تعلیقی چیست


جواب :

در پاسخ به اینکه حبس تعلیقی چیست باید گفت که طبق قانون زمانی که فرد به مجازات حبس اعم از تعزیری یا بازدارنده محکوم می شود ممکن است بنا به شرایط موجود و تصمیم قاضی دادگاه تمام یا بخشی از مجازات تعلیق شود یعنی در واقع زمانی که فرد به حبس تعلیقی محکوم می شود یعنی اینکه فرد طبق قانون محکوم بوده و مجازات تعیین شده برای او حبس است اما بنا به تشخیص قاضی حبس او معلق می شود .

اگر فرد محکوم در مدت تعیین شده مرتکب جرمی نشود محکومیت او لغو می شود و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات حبس تعلیق شده او اجرا خواهد شد . برای مثال زمانی که گفته می شود فردی به 12 سال حبس تعلیقی محکوم شده است به این معنا است که محکوم به 12 سال حبس است ولی اگر مرتکب جرم دیگری شود در زمان معین شده حکم او اجرا می شود و حبس می شود . هیوا
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,379
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا