جیش تو نوار بهداشتی نی نی سایت

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جیش تو نوار بهداشتی نی نی سایت ، را در همیارخاص بخوانید

پسرم ابرومو برد​


امشب کلی مهمون داشتیم رفته بود تو اتاق شلوار ش رو دراورده بودیه شورت پوشیده بود با نوار بهداشتی اومد جلو مهمونا

سوتی نوار بهداشتی نی نی سایت​


توسط مدیریت · منتشر شده ۸ ماه قبل · بروز رسانی شده ۷ ماه قبل

بیاین سوتی بگیم دلمون واشه صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


وااااااااااااای بچه ها مردم از خنده سوتی های خودم یادم رفت کشیده بود رو اونجاشم نوار بهداشتی گذاشته بووود اخه برادر شوهرم خوابش برده بود

سوتی های بچه ها جلوی فک و فامیل صفحه و نی نی سایت​


منم یه بار با بسته نوار بهداشتی پسرفامیلمونو دنبال میکردم میزدمش تو جمع!!! اصن نمیدونستم چی هست ک یهو مامانم باخجالت اومد ازم گرفت

سوتی های بچه هاتن که ابروتون رو برده صفحه و نی نی سایت​


یکی از اشناهامون میخواسته بره نوار بهداشتی بخره حالش خوب نبوده پاشه بره به پسرش که ده دوازده سا واییییییییی من از خنده نفسم بند اومد

بیاین از سوتی های مامانامون بگیم و تبادل نظر نی نی سایت​


مامان من خیلی سوتی میده چند سال پیش رفته از سوپری سرکوچه که فامیلیش نعمتی نوار بهداشتی بگیره مغازش شلوغ بوده هول میشه میگه ببخشید اقای

بیاین بگین دوران پری چه سوتی هایی دادین ؟یکم و نی نی سایت​


بعد لاغر اندام بودم عموم خیلی دوستم داشت همیشه بغلم‌میکرد بوسم میکرد بغلم کرد گذاشت رو شونه ش خیلی ضایع بود با نوار بهداشتی کامل حس میشد

تاحالا تو پریودی سوتی دادین؟ ‍
♀
صفحه و نی نی سایت​


چکار کردی من قبلن همش توهم افتادن نوار بهداشتی داشتم با حفظ خونسزدی و ی لبخند مث کرم خودمو رو زمین کشیدم تا بره سر جاش

بیایید از سوتی هاتون بگین و دور هم بخندیم و نی نی سایت​


برگشتم میبینم نواربهداشتی رو تخت دستشهینی نفهمیدم چجوری از دستش گرفتم خخخخخخ در سینه دلم گم شده،تهمت به که بندم؟

بد ترین سوتی عمرتون؟ و تبادل نظر نی نی سایت​


بگید بخندیم یکمی دختر عمم و من میخواستیم بیایم خونه زنگ زدیم بابا اومد دنبالمون قبلشم مامانم بهش گفته بود نوار بهداشتی بخره اونم خریده بود و

خاطره اولین باری که پریود شدین!!! صفحه و نی نی سایت​


مادرم هیچوقت در این مورد باهام صحبت نکرد وقتی که برای اولین بار پری شدم دوم راهنمایی بودم اونم توی مدرسه وقتی که مامانم گفتم بهم نواربهداشتی و

سوتی های شما خدایی خیلی خنده داره و تبادل نظر نی نی سایت​


سوتی هاتون رو بنویسین تامنم سوتی های بقیه رو بنویسم رد میشدی منم پری بودم نوار بهداشتی گذاشتم زیر پیراهنم همونجایی که همه میزاریم یعنی

خاطرات خنده دار، جوک، سوتی با لبخند وارد شوید و نی نی سایت​


چادر سرم کردم برم دستشویی، اون نوار بهداشتی بی صاحب نمی دونم یهو از کجا افتاد وسط جمع منم نفهمید چیکار کردم چادرمو با دو دست باز کردم مثل

بیاین سوتی های بچه هامون که ابرومونو برده تعریف و نی نی سایت​


یه بار با شوهرم وپسرم رفتیم خرید چند بسته نوار بهداشتی خریدم پسرم ۴سالشه گفت مامان این پوشکا رو برای کی خریدی یهو شوهرم گفت برای نازین

سوتی در دانشگاه و تبادل نظر نی نی سایت​


بیاین از سوتی هاتون در دانشگاه بگین اونم جلو پسرا خواستم از کیفم لقمه نون پنیر که گرفته بودم اونو دربیارم به جاش نوار بهداشتی که تو ن

نوار بهداشتی صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


من ازاول خودمومیشورم ونواربهداشتی فقط فقط مشبک گلری سازگاره بهم هرمارکی استفاده کردم حساسیت داشتم متاسفان

سوتی دوران پریودی جلو بقیه و تبادل نظر نی نی سایت​


و مابین کتاب دفتر دراوردنام یه نواربهداشتی افتاد زمین ‍
♀
آخه همیشه زمان پریودی یه نواربهداشتی زاپاس میزارم توکیفم،یااادم رفته بود

از سوتی های خنده دار دوران بلوغتون بگین! و تبادل نظر نی نی سایت​


ی بار تو مدرسه بودیم نوار بهداشتی اورده بودم با خودم از دوستم ماژیک قرمز کردم توشو رنگ کردم انداختم زیر پا یکی از دوستام بیچاره اینقدر جیغ

خاطرات و سوتی خنده دار و تبادل نظر نی نی سایت​


سلام لطفا بیایید خاطرات خنده دار و سوتی های خنده دارتون رو بگید بود یه بسته نوار بهداشتی دراوردم گذاشتم رو میز آقای فروشنده کارتو پیدا

سوتی دخترم صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


یه دفعه جلو خالم اینا رفت نوار برداشت از کشو رفت دستشویی بود سر کیف مامانم با یه نوار بهداشتی اومد تو جمع تو هوا تکون میداد انگار خوراکی

از سوتی هاتون بکید بخندیم صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


مامان منم همینه به پوشاک یگه نوار بهداشتی سوتی باحالای خانواده ما کار مامانمهبچه خواهرم تازه به دنیا اومده بود نوه اول نتیجه اولمادرم

سوتی زناشویی و تیک​


و یه بار هم خودم پریود بودم ولی نوار بهداشتی خونه تموم شده بیاین از سوتی وخاطرات دوران عقدمون بگیم و تبادل نظر نی نی سایت

خاطرات خنده دار، جوک، سوتی با لبخند وارد شوید و نی نی سایت​


چادر سرم کردم برم دستشویی، اون نوار بهداشتی بی صاحب نمی دونم یهو از کجا افتاد وسط جمع منم نفهمید چیکار کردم چادرمو با دو دست باز کردم مثل

بیاین سوتی های بچه هامون که ابرومونو برده تعریف و نی نی سایت​


یه بار با شوهرم وپسرم رفتیم خرید چند بسته نوار بهداشتی خریدم پسرم ۴سالشه گفت مامان این پوشکا رو برای کی خریدی یهو شوهرم گفت برای نازین

سوتی در دانشگاه و تبادل نظر نی نی سایت​


بیاین از سوتی هاتون در دانشگاه بگین اونم جلو پسرا خواستم از کیفم لقمه نون پنیر که گرفته بودم اونو دربیارم به جاش نوار بهداشتی که تو ن

نوار بهداشتی صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


من ازاول خودمومیشورم ونواربهداشتی فقط فقط مشبک گلری سازگاره بهم هرمارکی استفاده کردم حساسیت داشتم متاسفان

سوتی دوران پریودی جلو بقیه و تبادل نظر نی نی سایت​


و مابین کتاب دفتر دراوردنام یه نواربهداشتی افتاد زمین ‍
♀
آخه همیشه زمان پریودی یه نواربهداشتی زاپاس میزارم توکیفم،یااادم رفته بود

از سوتی های خنده دار دوران بلوغتون بگین! و تبادل نظر نی نی سایت​


ی بار تو مدرسه بودیم نوار بهداشتی اورده بودم با خودم از دوستم ماژیک قرمز کردم توشو رنگ کردم انداختم زیر پا یکی از دوستام بیچاره اینقدر جیغ

خاطرات و سوتی خنده دار و تبادل نظر نی نی سایت​


سلام لطفا بیایید خاطرات خنده دار و سوتی های خنده دارتون رو بگید بود یه بسته نوار بهداشتی دراوردم گذاشتم رو میز آقای فروشنده کارتو پیدا

سوتی دخترم صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


یه دفعه جلو خالم اینا رفت نوار برداشت از کشو رفت دستشویی بود سر کیف مامانم با یه نوار بهداشتی اومد تو جمع تو هوا تکون میداد انگار خوراکی

از سوتی هاتون بکید بخندیم صفحه و تبادل نظر نی نی سایت​


مامان منم همینه به پوشاک یگه نوار بهداشتی سوتی باحالای خانواده ما کار مامانمهبچه خواهرم تازه به دنیا اومده بود نوه اول نتیجه اولمادرم

سوتی زناشویی و تیک​


و یه بار هم خودم پریود بودم ولی نوار بهداشتی خونه تموم شده بیاین از سوتی وخاطرات دوران عقدمون بگیم و تبادل نظر نی نی سایت

سایر عناوین مرتبط: سوتی نوار بهداشتی نی نی سایت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ​


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

عکس های جدید

عکس آدم برفی آب شده

۳ هفته قبل

عکس های عاشقانه عکس های نوشته دار

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی کوتاه

۱ ماه قبل

عکس های نوشته دار

عکس نوشته رسیدم کربلا الحمدلله

۱ ماه قبل

عکس های نوشته دار

عکس نوشته تبریک سال نو برای عشقم

۱ ماه قبل

عکس های نوشته دار

عکس نوشته سلام مذهبی

۱ ماه قبل

عکس های نوشته دار

عکس نوشته جملات شهید چمران

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس ویلا نقلی

۱ ماه قبل

استوری اینستاگرام یا وضعیت واتساپ تصاویر عکس های پروفایل عکس های دخترونه

عکس پروفایل دخترونه لاکچری اینستا فانتزی

۱ ماه قبل

تصاویر عکس های نوشته دار

عکس نوشته خاص کانال تلگرام

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس گل جنی

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس تسلیت رفیق برای مادربزرگش

۱ ماه قبل

تصاویر عکس های نوشته دار

عکس نوشته باید تاوان بدی

۱ ماه قبل

عکس های نوشته دار

عکس نوشته ای جوکر

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس خودکشی سرباز

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس های عروسی زین مالک

۱ ماه قبل

عکس های کارتونی عکس های نوشته دار

عکس نوشته پروفایل کارتونی بامزه

۱ ماه قبل

عکس های تبریک تولد

عکس تولد امام حسین روز پاسدار

۱ ماه قبل

عکس های جدید

عکس رهبر شهید

۱ ماه قبل

عکس های عاشقانه عکس های نوشته دار

عکس نوشته ی زیبای عاشقانه

۱ ماه قبل

تصاویر عکس های نوشته دار

عکس نوشته منظره بارانی

۱ ماه قبل

تصاویر عکس های دخترونه

عکس جونگ کوک و دوست دخترش

۷ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس میمون فروشی

۱۰ ماه قبل

تصاویر عکس های دخترونه

عکس دوست دختر اریا اکبری

۶ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس پویا پراوی

۹ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس واقعی عمر بن خطاب

۷ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس شماره ی نیکا فلاحی

۵ ماه قبل

تصاویر عکس های دخترونه

عکس زیباترین دختر سال ایران

۱۰ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس آسمان آبی زیبا

۱۱ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس سنگ الماس آسیاب

۶ ماه قبل

تصاویر عکس های دخترونه

عکس دوست دختر تهیونگ

۱۰ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس پسر زیبا و جذاب

۹ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس سایت طوبی

۹ ماه قبل

عکس های جدید

عکس لیسا قبل از عمل زیبایی

۱۰ ماه قبل

عکس های جدید

عکس واقعی شمشیر ذوالفقار حضرت علی

۹ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس زهرا قریب همسر دکتر قریب

۱۰ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس ست رفیق

۹ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس بی تی اس قبل از عمل زیبایی

۸ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس آرزو فتاحی

۹ ماه قبل

تصاویر عکس های جدید

عکس پسر نوجوان ساده

۸ ماه قبل

تصاویر عکس های دخترونه

عکس زیباترین دختر جهان ایرانی

۸ ماه قبل

آخرین دیدگاه‌ها​

بایگانی‌ها​

دسته‌ها​

نظرات کاربران​


بیشتر


جیش تو نوار بهداشتی نی نی سایت​


عنوان : جیش تو نوار بهداشتی نی نی سایت


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا