مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی, نگاه کن و بگو صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی, جواب نگاه کن و بگو فارسی سوم ابتدایی صفحه 59 , گام به گام فارسی سوم ابتدایی , درس 7 فارسی سوم ابتدایی , جواب درس 7 فارسی سوم ابتدایی ,جواب درس 7 فارسی سوم ابتدایی کار نیک,جواب صفحه 59 فارسی سوم دبستان,<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 59 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal">فارسی سوم ابتدایی</a> </span></span>&#8203;</h2>شما درحال مشاهده ی <b><span style="color: rgb(255, 12, 12)">سوالات فارسی سوم</span></b> <b><span style="color: rgb(12, 79, 255)">دبستان/ابتدایی</span></b> از سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <h4><div style="text-align: center"><script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Close", "lightbox_next": "Next", "lightbox_previous": "Previous", "lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.", "lightbox_start_slideshow": "Start slideshow", "lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow", "lightbox_full_screen": "Full screen", "lightbox_thumbnails": "Thumbnails", "lightbox_download": "Download", "lightbox_share": "Share", "lightbox_zoom": "Zoom", "lightbox_new_window": "New window", "lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="جواب نگاه کن و بگو صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی.png" data-src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-59-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3911/" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-59-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3911/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="جواب نگاه کن و بگو صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی.png" title="جواب نگاه کن و بگو صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی.png" srcset="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-59-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3911/ 1000w, https://hamyarkhas.ir/data/attachments/3/3912-e6d31a4a343fd98f6a393f44be5e03fd.jpg 480w" width="470" height="409" loading="lazy" /> </div></div></h4><span style="color: rgb(44, 130, 201)">1- برگ درختان در فصل پاییز زرد، قرمز، قهوه‌ای می‌شود و روی زمین می‌ریزد.<br /> 2- مدرسه‌ها در فصل </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-59-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.100410/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">پاییز </span></a><span style="color: rgb(44, 130, 201)">باز می‌شوند و دانش‌آموزان شاد و خوشحال با یک شاخه گل در صف‌های منظّم به کلاس درس می‌روند.<br /> 3- پرتقال و لیموشیرین از میوه‌های پاییزی هستند.</span><br /> <br /> <div style="text-align: center"><br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">فارسی پایه سوم ابتدایی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 34 فارسی سوم ابتدایی همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به علوم ، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا