جواب نوشتن صفحه 21 فارسی نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

جواب نوشتن صفحه 21 فارسی نهم ,جواب صفحه 21 فارسی نهم, صفحه 21 فارسی نهم, نوشتن صفحه 21 فارسی نهم, پاسخ صفحه 21 فارسی نهم, صفحه 21 فارسی نهم, جواب نوشتن فارسی نهم صفحه 21 , گام به گام فارسی نهم , جواب صفحه 21 نوشتن فارسی نهم,


جواب صفحه 21 فارسی نهم


شما در حال مشاهده پاسخ صفحه 21 از فارسی پایه نهم ، در سایت بزرگ همیارخاص هستید


1- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

سرگشته = حیران
رنگین کمان = قوس قزح
آفرینش = صنع
تخت = سریر
ابر = میغ
فرش = بساط
شناخت = معرفت


2- در عبارت‌های زیر، هسته و نوع وابسته‌ها را مشخّص کنید.

الف) سنگ سخت و آب لطیف
سنگ (هسته)
سخت (وابسته پسین - صفت بیانی)
آب (هسته)
لطیف (وابسته پسین - صفت بیانی)


ب) این همه آیات
این (وابسته پیشین - صفت اشاره)
همه (وابسته پیشین - صفت مبهم)
آیات (هسته)


ج) چه خلقت شگفت انگیزی!
چه (وابسته پیشین - صفت تعجبی)
خلقت (هسته)
شگفت انگیزی! (وابسته پسین - صفت بیانی)


د) کدام مستمع آگاه است؟
کدام (وابسته پیشین - صفت پرسشی)
مستمع (هسته)


3- پیام متن زیر را بنویسید.
«این عالَم، خانۀ خداست؛ چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر»

شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده‌های خدا


-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه نهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 30 فارسی نهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، ریاضی، عربی و.. تغییر دهید
 
  • برچسب ها
    جواب صفحه 21 فارسی نهم جواب صفحه 21 نوشتن فارسی نهم جواب نوشتن صفحه 21 فارسی نهم جواب نوشتن فارسی نهم صفحه 21 صفحه 21 فارسی نهم نوشتن صفحه 21 فارسی نهم پاسخ صفحه 21 فارسی نهم گام به گام فارسی نهم
  • بالا