جواب قلمرو فکری صفحه 91 فارسی یازدهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
78
جواب صفحه 91 فارسی یازدهم, صفحه 91 فارسی یازدهم, قلمرو فکری صفحه 91 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 91 فارسی یازدهم, صفحه 91 فارسی یازدهم, جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 91 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 91 قلمرو فکری فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 91 فارسی یازدهم


1- در بیت زیر، منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی (ع) چیست؟

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است
موسی جلودار است و نیل‌اندر میان است
به ترتیب: اسرائیلیان (صهیونیست‌ها) - حامیان اسرائیل - امام خمینی

2- معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان بنویسید.
زمان سفرفرا رسید و باید حرکت کنیم و باید تا وادی اَیْمَن (سرزمین فلسطین) که مقدس و شایستۀ زیارت است، پیش برویم.
مفهوم کلّی: حرکت و پیشروی به سوی سرزمین فلسطین.


3- آیا می‌توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟
بله - زیرا زمینه‌های حماسی در آن دیده می‌شود. [1- داستانی‌: ذکر حوادث و کشمکش‌ها 2- قهرمانی‌: قیام مردمی به رهبری امام خمینی / 3- ملی: اعتقاد به آرمان‌ها و ارزش‌های دینی / 4- خرق عادت: گذشتن از نیل]

4- مقصود از مصراع «پا در رکاب راهوار خویش دارند» چیست؟
آمادۀ حرکت و هجوم هستند.

5- در مصراع «تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم» منظور شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست؟
به ترتیب: سرزمین فلسطین- اسرائیل

ای کعبه به داغ ماتمت، نیلی پوش
وز تشنگی‌‌ات، فرات در جوش و خروش
جز تو که فرات، رَشحه‌ای از یَمِ توست
دریا نشنیدم که کِشَد مَشک به دوش
محمّدعلی مجاهدی (پروانه)
قلمرو زبانی: بیت اوّل‌: 3جمله / ای‌: حرف ندا / منادای محذوف [حضرت عباس] / حذف فعل [است] به قرینۀ معنایی در پایان مصراع‌ها - کعبه: نهاد/ داغ ماتمت: ترکیب اضافی (گروه متممی) / نیلی پوش: مسند / نیلی: به رنگ نیل، کبود / تشنگی‌ات: ترکیب اضافی (متمم) - اهمیت املایی از نظر رسم الخطی / فرات: نهاد/ جوش و خروش: متمم اسنادی (متمم جانشین مسند)
بیت دوم: جز: حرف اضافه / تو (حضرت عباس)‌: متمم/ فرات: نهاد رَشحه: قطره‌، چکّه (مسند) / یَم‌: دریا رشحه‌ای از یم تو: گروه مسندی / یم تو: ترکیب اضافی / از یمِ تو: متمم اسنادی (متمم جانشین مسند) [از] : حذف حرف اضافه به قرینه / دریا: متمم/ نشنیدم‌: ماضی ساده / مصراع دوم: مفعولِ فعلِ «نشنیدم»/ مصراع دوم‌: جملۀ مرکب: [‌دریا نشنیدم: پایه / که: پیوند وابسته‌ساز / کشد مشک به دوش: جملۀ پیرو] کشد (بکشد): مضارع التزامی/ مَشک: انبان، خیک، کیسه‌ای از پوست گوسفند (مفعول‌)
قلمرو ادبی: قالب شعر: رباعی (‌رعایت قافیه‌ها در مصراع‌های اوّل‌، دوم و چهارم - شروع شعر با هجای بلند (ء ِ ی) / بیت اوّل: حُسن تعلیل/ کعبه‌: استعاره و تشخیص/ فرات: استعاره و تشخیص/ واج‌آرایی: ش/ بیت دوم: تو: مشبه - یم: مشبه به / رشحه و دریا: تضاد / فرات‌: مشبه - رشحه: مشبه به /‌ یَم: استعاره از معرفت وجودی حضرت عباس (ع) / واج آرایی: ش
قلمرو فکری: بیت اول: (‌ای حضرت عباس(ع)) کعبه و حتی جهان اسلام در سوگ عروج عاشقانۀ تو در غم و ماتم است. / (اشاره به معرفت و جان فشانی حضرت عباس (ع) دارد.)
بیت دوم: تو (‌حضرت عباس) دریایی، و فرات‌، قطره‌ای است - تاکنون دریای غیر از وجود تو‌، قابلیت حملِ مَشک آب (برای دوست خود) ندارد.
ارتباط معنایی با:

یک باره جامه در خم گردون به نیل زد
چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
 • برچسب ها
  آیا می‌توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا جواب صفحه 91 فارسی یازدهم جواب صفحه 91 قلمرو فکری فارسی یازدهم جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 91 در بیت زیر، منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی (ع) چیست در مصراع تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم منظور شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست صفحه 91 فارسی یازدهم قلمرو فکری صفحه 91 فارسی یازدهم مقصود از مصراع پا در رکاب راهوار خویش دارند چیست پاسخ صفحه 91 فارسی یازدهم گام به گام فارسی یازدهم
 • جدیدترین ارسال ها

  آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,054
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا