• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

جواب قلمرو زبانی صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم

مدیر
مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 21 و 22 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 21 و 22 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم


1- از متن درس، با توجّه به رابطه‌ی معنایی «تناسب»، واژه‌های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید.
- خیلتاش، حَشَم، ندیم، خادم
- رقعت، خط، دبیر، قلم

2- معادل معنایی فعل‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
- فرمان داد. (مثال داد)
- سوار اسب شد. (بر نشست)
- اجازهٔ حضور داده شود. (بار داده آید)

3- کاربرد معنایی واژه‌ی «محجوب» را در عبارت‌های زیر بررسی کنید.
- محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و... .
- مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور.
«محجوب» در عبارت اولی به معنای «پنهان شدن، ناپیدا بودن» است؛ اما در عبارت دوم در معنای «با حُجب و حیا بودن» به کار رفته است.

به دو جمله‌ی زیر و تفاوت آن‌ها توجّه کنید:
الف) مریم کتاب می‌خواند.
ب) کتاب خوانده می‌شود.
فعل جمله‌ی «الف» به «نهاد» و فعل جمله‌ی «ب» به نهادی که قبلاً مفعول بوده است، نسبت داده شده است. فعل جمله‌ی «الف» را «معلوم» و فعل جمله‌ی دوم را «مجهول» می‌نامیم.
با دقّت در جدول زیر، با ساخت و شیوه‌ی مجهول کردن جمله‌ی معلوم آشنا می‌شویم:
ساخت​
نهاد​
مفعول​
فعل​
معلوم​
مریم​
کتاب​
می خوانَد​
مجهول​
کتاب​
→→​
خوانده می‌شود​
معلوم​
مریم​
کتاب​
خواهد خواند​
مجهول​
کتاب​
→→​
خوانده خواهد شد​

همان طور که می‌یبینید در مجهول ساختن جمله‌ی معلوم:
الف) نهاد جمله‌ی معلوم را حذف می‌کنیم.
ب) مفعولِ جمله‌ی معلوم را در جایگاه نهاد قرار می‌دهیم.
پ) فعل اصلی جمله را به شکل «بن ماضی + ه/ ــه» می نویسیم؛ سپس، از «شدن»، فعلی متناسب با شناسه و زمانِ فعل اصلی می‌آوریم.
ت) در مرحله آخر، شناسه فعل را با نهاد جدید، از نظر شمار (مفرد یا جمع) مطابقت می‌دهیم.
توجّه: امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر «شدن» ساخته می‌شود امّا در گذشته، با فعل‌های دیگری، مانند «آمدن» و «گشتن» نیز ساخته می‌شد.

4- اکنون از متن درس، نمونه هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آن‌ها را بنویسید.
- نامه نبشته آمد. ←← نامه نوشته شد.
- چون نامه‌ها گُسیل کرده شود. ←← وقتی نامه‌ها روانه شود.
- (پیغام) داده آید. ←← پیغام داده شود.-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
بالا