جواب قلمرو زبانی صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
جواب صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 21 و 22 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 21 و 22 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم


1- از متن درس، با توجّه به رابطه‌ی معنایی «تناسب»، واژه‌های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید.
- خیلتاش، حَشَم، ندیم، خادم
- رقعت، خط، دبیر، قلم

2- معادل معنایی فعل‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
- فرمان داد. (مثال داد)
- سوار اسب شد. (بر نشست)
- اجازهٔ حضور داده شود. (بار داده آید)

3- کاربرد معنایی واژه‌ی «محجوب» را در عبارت‌های زیر بررسی کنید.
- محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و... .
- مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور.
«محجوب» در عبارت اولی به معنای «پنهان شدن، ناپیدا بودن» است؛ اما در عبارت دوم در معنای «با حُجب و حیا بودن» به کار رفته است.

به دو جمله‌ی زیر و تفاوت آن‌ها توجّه کنید:
الف) مریم کتاب می‌خواند.
ب) کتاب خوانده می‌شود.
فعل جمله‌ی «الف» به «نهاد» و فعل جمله‌ی «ب» به نهادی که قبلاً مفعول بوده است، نسبت داده شده است. فعل جمله‌ی «الف» را «معلوم» و فعل جمله‌ی دوم را «مجهول» می‌نامیم.
با دقّت در جدول زیر، با ساخت و شیوه‌ی مجهول کردن جمله‌ی معلوم آشنا می‌شویم:
ساخت​
نهاد​
مفعول​
فعل​
معلوم​
مریم​
کتاب​
می خوانَد​
مجهول​
کتاب​
→→​
خوانده می‌شود​
معلوم​
مریم​
کتاب​
خواهد خواند​
مجهول​
کتاب​
→→​
خوانده خواهد شد​

همان طور که می‌یبینید در مجهول ساختن جمله‌ی معلوم:
الف) نهاد جمله‌ی معلوم را حذف می‌کنیم.
ب) مفعولِ جمله‌ی معلوم را در جایگاه نهاد قرار می‌دهیم.
پ) فعل اصلی جمله را به شکل «بن ماضی + ه/ ــه» می نویسیم؛ سپس، از «شدن»، فعلی متناسب با شناسه و زمانِ فعل اصلی می‌آوریم.
ت) در مرحله آخر، شناسه فعل را با نهاد جدید، از نظر شمار (مفرد یا جمع) مطابقت می‌دهیم.
توجّه: امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر «شدن» ساخته می‌شود امّا در گذشته، با فعل‌های دیگری، مانند «آمدن» و «گشتن» نیز ساخته می‌شد.

4- اکنون از متن درس، نمونه هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آن‌ها را بنویسید.
- نامه نبشته آمد. ←← نامه نوشته شد.
- چون نامه‌ها گُسیل کرده شود. ←← وقتی نامه‌ها روانه شود.
- (پیغام) داده آید. ←← پیغام داده شود.-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
 • برچسب ها
  جواب صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم جواب صفحه 21 و 22 قلمرو زبانی فارسی یازدهم جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 21 و 22 صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم قلمرو زبانی صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم پاسخ صفحه 21 و 22 فارسی یازدهم گام به گام فارسی یازدهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا