مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,365
64

جواب صفحه 149 فارسی یازدهم, صفحه 149 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 149 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 149 فارسی یازدهم, صفحه 149 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 149 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 149 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 149 فارسی یازدهم


1- کاربرد معنایی واژهٔ «دم» را در متن درس بررسی کنید.
در عبارت «زیرا هر دم به تلاش است»، «دَم» در معنای «لحظه و زمان» به کار رفته است؛ اما در عبارت «دَم فرو دادن و برآمدنش» واژهٔ «دَم» در معنای «نفس کشیدن» است.

2- در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، هسته و وابسته‌های آن را مشخّص کنید.
- همین نام
همین: وابسته
نام: هسته

- اسمای صدگانه‌اش
اسمای: (هسته وابسته از نوع صفت وابسته)
صدگانه‌اش: (وابسته از نوع مضاف‌الیه)


3- بن ماضی و بن مضارعِ «رَستن» را بنویسید.
بن ماضی: رَست
بن مضارع: رَه

4- برای هر یک از فعل‌های زیر، نمونه‌ای از متن درس بیابید.
- مضارع اخباری (نتواند)
- ماضی نقلی (درهم تنیده است)
- مضارع التزامی (بستانیم- بمانم)-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
بالا