جواب قلمرو زبانی صفحه 14 فارسی یازدهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
جواب صفحه 14 فارسی یازدهم, صفحه 14 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 14 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 14 فارسی یازدهم, صفحه 14 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 14 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 14 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 14 فارسی یازدهم


1- معنای واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.

معیار دوستانِ دغل روز حاجت است
قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب
صائب​
دَغَل: مکّار- حیله‌گر

صورتِ بی صورتِ بی حدّ غیب
ز آینه ی دل تافت بر موسی ز جیب
مولوی​
زجیب: گریبان- یقه

فخری که از وسیلت دون همّتی رسد
گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار
اوحدی​
دون‌همّتی: پستی، فرومایگی

2- برای کاربرد هریک از موارد زیر، نمونه‌ای در متن درس بیابید.
پیوندهای هم پایه ساز: یقین مرد، را دیده، بیننده کرد / شد و تکیه بر آفریننده کرد
پیوندهای وابسته ساز: زنخدان فرو برد چندی به جیب / که بخشنده، روزی فرستد ز غیب

3- معانی فعل «شد» را در سروده‌ی زیر بررسی کنید.

گریهٔ شام و سَحَر، شُکر که ضایع نگشت
قطره‌ٔ باران ما گوهر یک دانه شد
منزل حافظ کنون بارگه پادشاست
دل برِ دلدار رفت، جان برِجانانه شد
حافظ​
«شد» در بیت اوّل فعل اسنادی است؛ اما در بیت دوم به معنای «رفتن» است و از این جهت با هم متفاوت‌اند.

معنای برخی واژه‌ها تنها در جمله یا زنجیره‌ی سخن قابل درک است.
با استفاده از شیوه‌های زیر، به معنای هر یک از واژه‌های مشخّص شده، دقیق‌تر می‌توان پی برد:
الف) قرار گرفتن واژه در جمله:
ماه، طولانی بود. ماه، تابناک بود.
ب) توجّه به رابطه‌های معنایی (ترادف، تضاد، تضمّن و تناسب)
سیر و بیزار ←← ترادف
سیر و گرسنه ←← تضاد
سیر و پیاز ←← تناسب
سیر و گیاه ←← تضمّن

4- اکنون برای دریافت معانی واژه‌های «دست» و «تند» به کمک دو روش بالا، چند جمله‌ی مناسب بنویسید.

دست:
الف) رابطه‌ی معنایی تضمّن: دست از مهم‌ترین اعضای بدن است.
ب) رابطه‌‎ی معنایی تناسب: دست و پای جانباز قطع شد.

تند:
الف) رابطه‌ی معنایی ترادف: تند و سریع به کمک من آمد.
ب) رابطه‌ی معنایی تضاد: دور تند و کُند کولر باید متناسب با هوای بیرون انتخاب شود.
پ) قرار گرفتن در جمله: غذا تند بود.
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا