مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,357
64

جواب صفحه 31 فارسی یازدهم, صفحه 31 فارسی یازدهم, قلمرو ادبی صفحه 31 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 31 فارسی یازدهم, صفحه 31 فارسی یازدهم, جواب قلمرو ادبی فارسی یازدهم صفحه 31 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 31 قلمرو ادبی فارسی یازدهم,جواب صفحه 32 فارسی یازدهم, صفحه 32 فارسی یازدهم, قلمرو ادبی صفحه 32 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 32 فارسی یازدهم, صفحه 32 فارسی یازدهم, جواب قلمرو ادبی فارسی یازدهم صفحه 32 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 32 قلمرو ادبی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 31 و 32 فارسی یازدهم


1- «دریای خون»، در بیت‌های هشتم و دوازدهم، استعاره از چیست؟
در بیت هشتم، استعاره از «سرخی غروب خورشید» و در بیت دوازدهم استعاره از «میدان نبرد» است.

2- ابیات زیر را از نظر کاربرد «تشبیه» و «کنایه» بررسی کنید.

ز رخسارش فرو می‌ریخت اشکی
بنای زندگی بر آب می‌دید
در آن سیماب گون امواج لرزان
خیال تازه‌ای در خواب می‌دید
1- بنای زندگی بر آب می‌دید ←← کنایه از: زندگی خود را نابود شده می‌دید.
2- خیال تازه‌ای در خواب می‌دید ←← کنایه از: فکر تازه‌ای به ذهنش می‌رسید (نقشه‌ی جدیدی می‌کشید).
3- تشبیه: امواج لرزان را به مانند سیماب دانسته است: امواج لرزان (مشبه) مانند (ادات) سیماب (مشبه‌به) است.


به شعر «در امواج سند» دقّت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است.
هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می‌گویند؛ چهارپاره، بیش‌تر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود و رواج آن، از دوره‌ی مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.
ملک الشّعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون توللّی سروده‌هایی در این قالب دارند.
3- اکنون، نحوۀ قرار گرفتن قافيه‌ها را در این چهارپارۀ حمیدی شیرازی به کمک شکل نشان دهید.

جواب قلمرو ادبی صفحه 31 و 32 فارسی یازدهم.png
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 
بالا